Baron Sigorta Aracılık Hizmetleri - İstanbul - Türkiye
Anasayfa
Hakkımızda
Avukat Mesleki Sorumluluk
Bireysel Emeklilik
Bireysel Ürünler
Kurumsal Ürünler
Referanslar
İletişim
Avukat Mesleki Sorumluluk Sunum
Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Talep Formu
BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASIYLA GELECEĞE YATIRIM

AVUKAT MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

POLİÇE KAPSAMI
Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca Avukatlık mesleği çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve her türlü yargı mercii önünde kanunun kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde icra ettiği bilirkişilik ve benzeri görevler dahilinde her türlü gerçek ya da iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ve yanıltıcı beyan verme, gizliliğin ihlali veya mesleki hizmeti yerine getirmeme sonucu sigortalı aleyhine yapılacak maddi ve manevi tazminat talepleri sigorta kapsamı altındadır.

Poliçeyi Kimler Alabilir?

 • Vergi Levhası Sahibi Her bir Yönetici Avukat
 • Avukatlık Ortaklıkları

  Teminatlar

 • Mesleki Sorumluluk
 • 5 Yıl Geriye Yürürlülük (AIG Sigorta)
 • Kayıp Dokümanlar
 • Savunma Masrafları
 • Yargı ve Benzeri Masraflar
 • İletişim Giderleri
 • Tevkil Teminatı

  MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU

  I. Kapsam
  16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

  II. Teminat Dışında Kalan Haller
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "A.3. Teminat Dışında Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, müvekkille bağlantılı sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.

  III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;
  1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,
  2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
  3. Yabancı mevzuatın yanlış yorumlanması veya uygulanması ya da bunlara uyulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri, aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.

 • Adınız - Soyadınız :
  Mesleğiniz :
  Telefon :
  Email Adresiniz :
  Mesajınız :

  Çalıştığımız Sigorta Şirketleri

   Baron Sigorta Aracılık Hizmetleri - İstanbul - Türkiye
  Anasayfa - Hakkımızda - Avukat Mesleki Sorumluluk - Bireysel Emeklilik - Bireysel Ürünler - Kurumsal Ürünler - Referanslar - İletişim
  Adres: Cumhuriyet Mah. Adakent Küme Evler No:29 Beldibi - Marmaris - MUĞLA
  Tel: 0 252 419 25 00 Fax: 0 252 419 25 05 - E-Posta: baron@baronsigorta.com
  Tüm hakları Baron Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. Şti. 'ye Aittir.